بسم رب الشهدا
با استعانت از قادر متعال و با عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در طول سال تحصیلی، برنامه هیأت میثاق با شهدا یکشنبه ی هر هفته بعد از اقامه فریضه عشا به شرح زیر برقرار است:

Barnameh93 5