افسران - نه غزه نه لبنان خاک بر دهان اصلاح طالبان مسئله این است

افسران - نه غزه نه لبنان خاک بر دهان اصلاح طالبان مسئله این است


سکانس اول:
دهه 70 دولت اصلاحات و طرح موضوع چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است...
+
ما با مردم! اسرائیل مشکل نداریم...

سکانس دوم:
روز قدس 1388،شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران...
+
نتانیاهو:
اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند...

سکانس سوم:
سکوتی همراه با زیر پا گذاشتن همه شرف انسانی
+
موضع گیری های روشنفکرانه بعضی اصلاح طلبان آن هم نه بنام مردم مظلوم غزه و محکومیت جانیان صهیونیست بلکه بنام اتمام جنگ و خونریزی و ایجاد صلح!

بنظر شما محتوی سکانس بعدی منافقان و اصلاح طالبان آمریکایی چیست؟!