افسران - تجمع دانشجویان مقابل سفارت یونان

دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه ضدایرانی که استقلال و هویت مردم ایران را زیر سؤال می‌برد و ضدحاکمیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، تجمع اعتراض‌آمیز برگزار می‌کنند.

این تجمع ساعت ۱۴:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین‌ماه مقابل سفارت یونان به‌عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا با حضور دانشجویان، نخبگان و عموم اقشار مردم برگزار می‌شود.