از چهارشنبه 21 اسفند به مدت سه روز
شروع برنامه ساعت 14 
با سخنرانانی حجج اسلام علوی تهرانی و بی‌آزار
و مداحی حاج محمود کریمی