دانلود مجموعه  سخنرانی های استاد حسین انصاریان پیرامون عشق حقیقی که در دهه اول محرم  ۹۲ درتهران حسینیه هدایت  صورت صوتی (Mp3) آماده دانلود از سرور سایت شده است .

                         sheikh hosien ansarian

سخنرانی اول

سخنرانی دوم

سخنرانی سوم

سخنرانی چهارم

سخنرانی پنجم

سخنرانی ششم

سخنرانی هفتم

سخنرانی هشتم

سخنرانی نهم

سخنرانی دهم