افسران - هیچ تشکل دانشجویی در برابر او حق سخنرانی نداشت

در تاریخ ثبت شده است:
«سرهنگ احمدی نژاد»
اولین حضورش در روز دانشجو 20 آذر 85 و در دانشگاه امیر کبیر بود، آن روز همه تشکل ها اعم از انجمن اسلامی تا بسیج دانشجویی و کانون های صنفی دانشگاه امیرکبیر و ... جلوی رییس جمهور صحبت کردند، آخر سر هم عده ای در برابر سرهنگ، عکسش را آتش زدند و رفتند ...

«یک حقوقدان» نیز امروز اولین حضورش به مناسبت روز دانشجو را در دانشگاه شهید بهشتی تجربه کرد
و نه تنها هیچ تشکل دانشجویی در برابر او حق سخنرانی نداشت،
بلکه خیلی ها می گفتند نفهمیدیم اصلا چطور کارت ورود به مراسم توزیع شد!
تا نیمه سالن که فقط اساتید و کارمندان دانشگاه بودند، نیمی از سالن هم رییس جمهور هر چه می گفت تایید می کردند؛ این بود مراسم روز دانشجوی 1392!