این حرف قرآن است...

ما نباید تصوّر بكنیم كه حتماً بایستى یك نفرى یك خانه‌ى مِلكى داشته باشد، یك شغل درآمددارى داشته باشد، بعد ازدواج بكند؛ نه، ... این قرآن است كه با ما دارد این‌جور حرف میزند: مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و كنیزان صالح و درستكارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛ خداوند گشایش‌دهنده و آگاه است! سوره مباركه النور آیه ۳۲