افسران - صرفاً جهت اطلاع: کلید روحانی یا سازمان امنیت ملی آمریکا

از روزی که آقای روحانی کلید رو نشون داد همش فکرم مشغول بود که این کلید رو کجا دیدم!!!
بعد چند وقتی گذشت و فراموش کردم!
تا اینکه با دیدن آرم سازمان امنیت ملی آمریکا موسوم به NSA یادم افتاد که بله این کلید توی پنجه های عقاب این آرم هستش!
بودن کلید یا نبودن کلید مسئله این است!!!
حالا به نظر شما آقای روحانی کلید عقاب رو برداشته یا عقاب کلید روحانی رو برداشته؟؟؟